The Golden Circle

Het is niet ‘wat’ u heeft waarom mensen u volgen en graag zaken met u willen doen, maar het is waar u in gelooft (het ‘waarom’) waardoor mensen/klanten voor hun eigen belang kiezen om met u zaken te willen blijven doen.

‘Uw drijfveren zijn leidend!’

Het ‘wat’ is in deze transparante wereld snel te kopiëren en levert slechts kortstondig een concurrentievoordeel op. Het vaststellen en uitdragen van het ‘waarom’ creëert een onuitputtelijke energiebron van creativiteit die een continue onnavolgbare voorsprong oplevert ten aanzien van de concurrentie. Bovendien werkt het ‘waarom’ inspirerend voor mensen om u heen, waardoor de creativiteit exponentieel uitgebreid kan worden en ondenkbaar geachte ontwikkelingen maakbaar worden.

Een reflectie van uw drijfveren ‘waarom’ u de dingen doet die u doet levert inzichten op die veelvuldig tot nieuwe business initiatieven leiden. Freshprojects vertaalt uw ‘Why’ naar concrete business opportunity’s.