Lean start-up

De term Lean Startup staat voor Slank Ondernemen. De methode is gebaseerd op 5 verschillende principes:

1. Entrepreneurs are everywhere
Startups en ondernemers zijn overal. Je hoeft niet in een garage te zitten om een startup te zijn. De definitie van een startup is: ‘Een menselijk instituut ontworpen om nieuwe producten en diensten onder extreem onzekere condities te verwezenlijken.’

2. Entrepreneurship is management
Een startup is een instituut, geen product. Daarom heeft een startup een speciaal nieuw type management nodig die ontworpen is om te gaan met extreme onzekerheden.

3. Validated learning
Startups bestaan niet alleen om spullen te bedenken, te maken, geld te verdienen. Startups bestaan om te leren hoe je duurzame “business” kan bouwen. Het leren moet gevalideerd kunnen worden door regelmatig experimenten en onderzoeken te houden om de verschillende elementen uit de visie van ondernemers te testen.

4. Build-measure-learn
De voornaamste bezigheid van startups is ideeën omzetten in producten, meten hoe klanten reageren en daarvan leren wanneer je moet draaien of juist moet volharden.

5. Innovation Accounting
Om ondernemers en innovaties af te kunnen rekenen op prestaties moet er gefocust worden op het saaiere gedeelte van ondernemen; Hoe kan je voortgang meten, welke milestones bedenken we, hoe prioriteren we het werk enz.

Aanpak

Het idee en de definities vormen het startpunt, maar leren is de belangrijkste bestaansreden van een startup. Echter moet er wel geleerd worden vanuit doelen en milestones. Dit wordt ook wel validated learning genoemd.
Resultaat van deze fase is een MVP: Minimum Viable Product.

Sturen
Het eerste doel is bereikt, er is een product of dienst gelanceerd door Visie. Het idee is gelanceerd, ondanks dat er nog geen winst mee gemaakt wordt. Voorwaarde voor de volgende fase is dat de MPV succesvol aangeslagen is en dat een (niche) doelgroep is bereikt. Nu komt het er op aan, er moet een volledig product ontwikkeld worden. Dit product krijgt te maken met echte voorstanders en fans, maar ook met veel kritiek. Ook moet er strategie worden ontwikkeld veelal gebaseerd op aannames en die moeten
systematisch getest worden.

Wanneer de MPV doorontwikkeld is en op de markt komt staat de ondernemer voor de keuze: ga ik draaien (een grote verandering doorvoeren) of volharden (het product laten zo als het is). De strategie is dus gebaseerd op de factoren die in de omgeving plaatsvinden, niet op een strategie uit een ondernemingsplan

Accelereren
The lean startup stelt voorop dat er in kleine productie batches wordt gewerkt. Het is namelijk nutteloos om een product te lanceren waar niemand op zit te wachten. De lean startup geeft dus aan weinig te maken in zo min mogelijk tijd. Dit geldt voor producten uit fabrieken, maar ook voor het ontwikkelen van online diensten/producten.

Een startup kan alleen doorgroeien als het een “adapteble organisation” wordt. Dit betekent dat de startup constant moet inspelen op factoren die gebeuren in de directe omgeving. Daarbij gaat kwaliteit boven tijd! In de laatste fase is de organisatie flink aan het groeien. Dat is de ideale tijd om innovativiteit binnen het bedrijf te waarborgen.